Annis Mahat

COURTESY VISIT FROM AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA

Pada 5 April 2017, IPSCA telah menerima kunjungan dari  Ketua Jab. Kesusasteraan Melayu, Pensyarah-pensyarah kanan Jab. Sosio Budaya kesenian Melayu bersama-sama dengan Timbalan Pengarah (Ijazah Tinggi), Akademi Pengajian Melayu. Mudahan-mudahan dengan kunjungan ini akan dapat terjalin satu hubungan dalam memartabatkan Peradaban Melayu khususnya dalam bidang perubatan Melayu akan terus berkembang ke tahap yang lebih tinggi.

COMMUNITY SERVICE BY ALUMNI ISPCA

Fakulti Perubatan Melayu telah mengadakan pertandingan mencipta dan memperaga T-shirt “I LOVE IPSCA”. Pertandingan ini adalah terbuka kepada semau pelajar dan alumni IPSCA (Diploma dan Sijil Urut Melayu) mengikut kumpulan/negeri masing-masing. TUJUAN utama pertandingan ini adalah untuk mengeratkan hubungan silaturrahim antara pelajar dan alumni bersam-sama dengan komuniti di sekeliling mereka. Disamping itu juga, mereka dapat